Odnoo Uyunbaatar
Kautschuk - Handstand 

Odnoo Uyunbaatar (MON)

Contortionist - Kautschuk - Handstands

SE 
Odnoo Oyunbaatar är en cirkusartist från Mongoliet som är specialiserad på konsten att böja sig, även kallat Kautschuk eller Contortion. Hon startade sin karriär vid 13 års ålder i Mongoliet, också känt inom cirkuskulturen som landet med de fantastiska kautschukartisterna. Odnoo Oyunbaatar är en internationell artist som har rest runt hela världen under sin 20-åriga karriär. Hennes internationella karriär började 2007 på Cirque Dreams i USA.
Sedan dess har hon deltagit i många olika cirkusshower och teaterproduktioner som Cirque Dreams på Broadway och deras internationella turné från 2007 till 2012, samt den första cirkusfestivalen i Brasilien (2018). Hennes mest erkända verk har visats i Cirque Dreams Nordamerikaturnéer från 2007 till 2012 och på Friedrichstadt-Palast i Berlin från 2018 till 2021. Odnoos stora stolthet och glädje är att representera en av Mongoliets traditionella konstformer på internationella scener. Nu har hon sin bas i Umeå, Sverige.

EN

Odnoo Oyunbaatar is a circus artist from Mongolia who is specialed in the art of Contortion. She started her career at the age of 13 in Mongolia, also know among circus culture as the land of the great Contortionists. Odnoo Oyunbaatar is an international artist who has traveled all around the world over the course of 20 years career. Her international career started 2007 in Cirque dreams U.S.A.

Since then she participated in many different circus shows and theatre productions such as Cirque dreams Broadway and their international tour from 2007-2012, 1st Circus festival in Brazil (2018). Her most recognized works were featured in Cirque dreams North America tours from (2007-2012), Friedrichstadt-Palast Berlin (2018-2021).
It's her greatest pride and joy to represent the one of traditional art of Mongolia on the international stages. Now she has her base in Umeå,Sweden

Boka Odnoo Uyunbaatar