Fermin Mora
Clown

Fermin Mora (ARG)

Poetisk clown

SE
Från Argentina kommer den annorlunda clownen Fermin, som med små medel framkallar en föreställning av magisk vardag tillsammans med publiken. En konstnär i clownskor. Likt Charlie Chaplin representerar denne poetiske, argentinske artist den ensamme lille människan på gatan. Med sin speciella, lågmälda stil närmar han sig och interagerar med åskådarna på ett alldeles subtilt, melankoliskt, roligt och snart väldigt överraskande sätt. Det är omöjligt att inte fångas av Fermin.

EN
Fermin, a unique clown from Argentina, who with few resources, engages the audience as he generates a performance portraying the magical elements of everyday life. An artist in clown shoes. Similar to Charlie Chaplin, this poetic Argentinian artist represents the lonely little human on the street. With his unique yet modest style, he gets close and interacts with his spectators in a completely subtle, melancholic, amusing and suddenly surprising way. It is impossible not to be captivated by Fermin.

Boka Fermin Mora