Buket Rin
Hula hoop & Varietéartist
Funnybones Production - Buket Rin Hula hoop-fire artist

Buket Rin (SWE)

Hula Hoop & Varietéartist

SE
Två av Buket Rins stora passioner är eld och Hula Hoops. Hennes olika akter passar som inslag under ett middags event, pausinslag i konferensen eller i en varieté-föreställning. Samtliga nummer är koreograferade till en passande musik, oftast med suggestiv uptempo beat. Buket Rin är född i Turkiet men bor sedan 2014 i Stockholm.

Buket Rin kan bokas tillsamamns med Magic Thor där dom blandar musik, komik, jonglering och hula hopping med både eld och LED. Som en mini-varieté.

EN
Two of Buket Rin's great passions are fire and Hula Hoops. Her various acts fit as an element during a dinner event, a break in the conference or in a variety show. All her acts are choreographed to a suitable music, usually with suggestive uptempo beat. Buket Rin was born in Turkey but has been living in Stockholm for a number of years.
 
Buket Rin can be booked together with Magic Thor where they make a mini variety together with skilled hula hooping with fire and LED and comedy juggling.

Boka Buket Rin