Malin Nilsson
Trollkonstnär
Funnybones Production - Malin Nilsson Trollkonstnär, här med klassiska ringspelen

Malin Nilsson (SWE)

Innovativ Trollkonstnär

SE
Trollkonstnär till yrket och bosatt i Malmö. Förutom allt trollandet så jonglerar hon med sin svarta, höga hatt. Snurrar trollstaven och lyfter på ögonbrynen. Malin är ute efter en totalupplevelse. Mycket fingerfärdighet blir det, men hon kan även få för sig att sluka eld när lusten faller på.
 
För att beskriva Malins verksamhet kan vi säga att hon jobbar på tre sätt. Det ena är att hon producerar egna trolleriföreställningar på teatrar. Det har varit både mindre föreställningar på 45 minuter upp till helaftonsshower med två akter och flera artister. Det andra är att hon gör föreställningar på beställningar av privatpersoner, företag och kommuner. Det tredje är att hon medverkar i varietéer och kabaréer eller gästar TV-program.

EN
Magician as profession and resident in Malmö, Sweden. Besides all the magic, she juggles with her black, high hat. Spins the wand and lifts the eyebrows. Malin is looking for a total experience. It gets a lot of slight of hands, and if she´s in the mood she might even swallows fire.

To describe Malin's magic business, we can say that she works in three ways. One is that she produces her own magical performances at theaters. There have been smaller performances in 45 minutes up to full evening shows with two acts and several artists. The second is that she performs performances on orders from private individuals, companies and municipalities. The third is that she participates in varieties and cabarets or guest TV programs.

Foto: Tom Wall, Simeon Ogén

Boka Malin Nilsson