Marryanne Magdalena
Svärdslukerska - Sword swallower

Maryanne Magdalena (SWE)

Svärd- och eldslukerska / Sword swallower and fire eater

SE
Maryanne Magdalen har fått sin skolning från den amerikanska vauduville traditionen. Nu efter många år på andra sidan Atlanten är hon bokningsbar i Sverige. Maryanne kan minst sagt beskrivas som Svärdslukornas primadonna, i elganta kostymer och lika elgant koreografeda akter slukar hon både eld och svärd, och låter även emellanåt en åskådare assistera henne i ett par nummer på scen. Eldakten är en mycket vacker och graciös akt till Edith Piaff.

EN
Maryanne Magdalen received her education from the American vaudeville tradition. Now after many years on the other side of the Atlantic she is bookable in Sweden. Maryanne is described as the prima donna of the Swordswomen, in elegant costumes and equally elegant choreographed acts she extinguishes both fire and swallows sword, and occasionally she lets a spectator assist her in a few numbers on stage. The fire act is a very beautiful and graceful act to Edith Piaff.

Boka Maryanne Magdalena