Michael Halvarson
Pick pocketeer

Michael Halvarson (SWE)

Komisk ficktjuv - Comedy pick pocketeer

SE
Michael Halvarson är komikern och artisten som gjort succé både i Sverige och utomlands. Hans föreställningar bygger på komik, “ficktjuveri” och magi, och innefattar en stor del åskådarmedverkan. År 2006 uppmärksammades han av världsberömda Cirque du Soleil och hans internationella karriär tog fart. Som första svenska komiker någonsin fick han en av huvudrollerna i en av deras jätteproduktioner och de senaste åren har han tillbringat i USA och Kanada, turnérandes med sin “ficktjuveriakt” i Cirque du Soleils show KOOZA. Där efter har han medverkat i flera  stora internationella produktioner som The Illusionist. På TV har ni sett honom i SVT´s lördagssatsning Helt Magiskt som sändes 10 lördagskvällar, tillsammans med Joe Labero och Charlie Caper. Boka Michael Halvarson och du får en granterad succé på ert nästa event.

EN
Michael Halvarson is the comedian and performing artist who has made success both in Sweden and abroad. His performances are based on comics, Pick pocket and magic, and include a great deal of spectator participation. In 2006 he was headhunted by the world famous Cirque du Soleil and his international career took off. As the first Swedish comedian ever, he was given one of the lead roles in one of their giant productions and in recent years he has spent in the US and Canada, touring with his "pick pocket-act" in Cirque du Soleil's show KOOZA. Since then he has participated in several major international productions such as The Illusionist. On TV you have seen him in Swedish Television (SVT) Saturday prime time Helt Magiskt which was broadcast 10 Saturday nights, together with Joe Labero and Charlie Caper. Book Michael Halvarson and you will have a success at your next event.

Boka Michael Halvarson