MAGISK WORKSHOP - TROLLERIKURS ONLINE

Det här är alla 10 trolleritricken du har lärt dig på Magisk Workshop - Steg 1 med Magic Thor/Thorsten Andreassen. Den här videokanalen har vi skapat exklusivt för dig som har gått kursen och är avsedd endast för dig. Hoppas att du respekterar det och inte sprider länk och lösenord vidare.