GDPR

Information om nya dataskyddsförordningen GDPR

 
 
Den nya dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation (GDPR) - gäller från 25 maj 2018.

Som företag är vi skyldig att värna skyddet av dina och övriga kunders enskilda rättigheter och personuppgifter. Här nedan redovisar vi hur företaget hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter. 

Den tredje part som hanterar information på uppdrag av Funnybones Production är Payson.
Läs mer om hur Payson hanterar dina uppgifter här: www.payson.se

Enligt dataskyddsförordningen har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig:

du kan begära åtkomst till dina personuppgifter
du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
du kan begära radering
du kan begära begränsning av behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, eller så länge som det är nödvändigt för företaget att fullgöra föeretagets förpliktelser (till exempel enligt redovisningslagstiftning).

Om du har frågor eller synpunkter som gäller personuppgiftshanteringen är du välkommen att vända dig till oss på email:

Du kan också vända dig till Datainspektionen med dina frågor eller eventuella klagomål.

Tillbaka >>>